Naše služby

Pro majitele nemovitostí a bytová družstva

Pro majitele nemovitostí a bytová družstva

I majitelé objektu, budov mají určité povinnosti na úseku PO. A to opatřit a udržovat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu. Tato povinnost se týká i bytových družstev a společnosti vlastníků bytových jednotek, kde jsou požárně bezpečnostní zařízení (hydranty) nebo věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) instalovány.

Pro tyto instituce zajistíme pravidelné kontroly a servis či revize hasicích přístrojů a hydrantových systému a jiných požárně bezpečnostních zařízení. Dále zajistíme konzultace a pravidelné kontroly požární ochrany.