Naše služby

Odborná školení

Odborná školení a příprava

Školení BOZP či Po je jedno z nejzákladnějších výchovných opatření, které zaměstnavatel může svým zaměstnancům zajistit pro získání informací o bezpečnostních rizicích na pracovišti a právními předpisy, které se vztahují k jejich pracovní činnosti. Zajistíme jak prezenční školení tak i E-Learning.

Zajistíme:

  • Vstupních a periodických školení zaměstnanců v oblastech PO a BOZP
  • Odborné přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  • Odporné přípravy preventistů PO
  • Školení obsluhy ohlašovny požáru
  • Školení osob pověřených dozorem v mimo pracovní době
  • Školení externích zaměstnanců (úklidová firma, bezpečnostní agentura)
  • Školení vedoucích zaměstnanců v oborech PO, BOZP
  • Školení první pomoci
  • Školení a odborná příprava lešenářů