O nás

Společnost Charhas, s.r.o. byla založena na základě dlouhodobých zkušeností v oboru Bezpečnosti práce (BOZP) a Požární ochrany (PO). Cílem společnosti je poskytování kvalitních a prvotřídních služeb v rodinném duchu, kdy klademe důraz na individuální jednání a řešení dané problematiky s každým klientem. Pro zkvalitnění naší práce používáme náš vyvinutý program, který naší práci usnadňuje a zároveň zkvalitňuje.

Kromě klasických služeb BOZP a Po poskytujeme také zajištění činnosti Koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV . č. 591/2006 Sb.

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Zodpovědnost rovná se naše priorita. Proto společnost Charhas s.r.o. je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu u Generali České pojišťovny.

Cenová politika společnosti Charhas:

U nás na webové prezentaci společnosti Charhas, s.r.o. žádné ceníky nebo jiné ceny nabízených služeb nehledejte, protože tady žádné nejsou. Cenovou nabídku zpracováváme individuálně pro každého klienta na základě vstupního auditu a osobního jednání. Pouze můžeme prozradit, že u nás zaplatíte to co pro vás opravdu uděláme.

Proč nás:

  • Dlouholeté zkušenosti v oboru BOZP,PO
  • Platíte to co pro vás odpracujeme
  • Zajištění komplexních služeb
  • Propracovaný vlastní systém řízení agendy
  • Klient zóna
  • Činnost po celé ČR

Kontaktujte nás

Zavírat oči před povinnostmi, které se týkají BOZP se nemusejí vyplatit!!!
Nerespektování pravidel BOZP ze strany zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců může skončit dokonce i trestním stíháním.

Proto není dobré BOZP podceňovat…

Naše služby

Společnost se snaží nabízet komplexní služby v oborech BOZP, PO + doplňkovou činnost jako jsou revize a kontroly.

Bezpečnost práce

Řešit otázky bezpečnosti práce má každý zaměstnavatel na základě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

Více info

Požární ochrana

Nadarmo se neříká, že je oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Možná i proto je povinnost dbát na problematiku požární ochrany uložena zákonem.

Více info

Revizní činnost

Aby hasicí přístroj splnil svou funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu.

Více info

Odborná školení a příprava

Společnost Charhas, s.r.o. je zastáncem klasického prezenčního školení, kde se snažíme předávat praktické a přesné informace, které se týkají daného školeného tématu..

Více info

BOZP ve stavebnictví

Pracovní činnosti ve stavebnictví jsou z pohledu BOZP považovány za jedny z nejrizikovějších. CHARHAS s.r.o. dodá Vaší stavbě jistotu.

Více info

Pro majitele nemovitosti

I majitelé objektu, budov mají určité povinnosti na úseku PO. A to opatřit a udržovat věcné prostředky požární ochrany.

Více info

Jsme rodinnou firmou a stejně tak i přistupujeme k našim zákazníkům.
Buďte mezi nimi i vy. Těším se na vzájemnou spolupráci.

Jiří Charvát
jednatel firmy

Reference

Společnost Charhas, s.r.o. vznikla na základě dlouholetých zkušeností v oboru BOZP a PO.

Ditherm
Doosan
IQ structures
JLL
Mateřská škola 4 pastelky
Město Milovice
Městská část Praha 10
OREA - Hotel pyramida Praha
ses tlmače
Space plan
Tenza
Tetris
ZŠ Bítovská Praha 4