Revizní činnosti

  • Revize a opravy hasicích přístrojů

  • Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)

  • Revize požárních dveří

  • Zajištění revize elektrických zařízení

  • Zajištění revize elektrických spotřebičů a nářadí

  • Zajištění revize hromosvodů

  • Zajištění revize plynového zařízení

  • Zajištění revize TNS – tlakové nádoby stabilní

  • Odborné kontroly regálu

  • Odborné kontroly žebříků


Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)

 

Povinnost pro majitele požárně bezpečnostních zařízení, kam hydrantový systém patří provedeme/zajistíme jeho odbornou revizi a kontrolu.

 

Revize požárních dveří

 

Kontrola provozuschopnosti požárních dveří se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

 

Zajištění revize elektrických zařízení

 

Druh prostředí

Lhůta revize

(v rocích)

Orientační přiřazení

dle ČSN 33 2000-5-51

základní

5

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

normální

5

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

studené

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

horké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

vlhké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

mokré

1

AD2 až AD8, AF4

se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

prašné s prachem nehořlavým

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

s otřesy

2

AG2, AG3, BE2, BE3

s biologickými škůdci

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

až AB8, AE6, AK2, AL2

pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2, AG3, BE2, BE3

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2, AG3, BE2, BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

venkovní

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5

+ ostatní vlivy podle místní situace

pod přístřeškem

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5

+ ostatní vlivy podle místní situace

 

 

Aktuality
Celý výpis akcí