PO - Požární ochrana


Nadarmo se neříká, že je oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Možná i proto je povinnost dbát na problematiku požární ochrany uložena zákonem.

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou například právě požáry.

 

Povinnost řešit problematiku PO pro osoby právnické a fyzické podnikající vzniká na základě zákona o požární ochraně 133/1985 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o požární ochraně č. 246/2001 Sb.

 

V čem spočívá řešit povinnosti v PO:

Provádět kontroly a revize např.: elektrických zařízení nebo spotřebičů – udržovat je v dobrém technickém stavu a bezvadnosti, tak aby nezavdali příčině vzniku požáru

 

Zajistíme:

 

  • Zpracování potřebné dokumentace PO a její vedení s pravidelnou aktualizací
  • Školení zaměstnanců v oboru PO, odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
  • Pravidelné kontroly pracovišť z pohledu PO
  • Veškerá konzultační činnost
  • Součinnost a zastupování při kontrolách státního orgánu (HZS)
  • Zajištění zpracování potřebné dokumentace při změně užívání objektu
  • Pravidelné revize a opravy, montáž a prodej hasicích přístrojů

 

 

 

 

 

Aktuality
Celý výpis akcí