Bezpečnost práce


BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Řešit otázky bezpečnosti práce má každý zaměstnavatel na základě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

 

Zavírání očí a neřešení problematiky BOZP se nemusí vyplatit, každý zaměstnavatel nese trestní odpovědnost.

 

Zajištění BOZP musí být u každého zaměstnavatele nedílnou součástí a povinností s ohledem na počet zvýšených kontrol a postihů.

 

BOZP – Soubor opatření (organizační, technická a výchovná), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum

 

Specializujeme se na:

 • Školské zařízení (mateřské, základní, střední, soukromé a umělecké školy)

 • Stavebnictví

 • Obchodní činnost, obchodní řetězce

 • Výrobní činnost

 • Malé a střední podniky

 • Služby (kadeřnictví)

 • Restaurační zařízení

 • Penziony, ubytovny a hotely

 

Zajišťujeme:

 • Vstupní audity a kontroly v oblasti BOZP

 • Roční prověrky BOZP dle ZP

 • Zpracování veškeré dokumentace BOZP a její pravidelné aktualizace či vedení

 • Provedení analýzy rizik na pracovišti s návrhem opatření

 • Zpracování návrhu – Kategorizace prací + zajištění certifikovaného měření

 • Odborné školení a seznámení s pravidly BOZP

 • Součinnost při řešení pracovního úrazu a odškodňování pracovních úrazů

 • Součinnost a zastupování při kontrolách státních orgánů (OIP, KHS)

 • Konzultační činnost

Provedeme Vás s lehkostí celou problematikou BOZP a budeme Vaším pevným partnerem nejen při snižování pracovních, ale i ekonomických rizik.

Aktuality
Celý výpis akcí